Er zijn voorlopig geen grote evenementen. Wel zijn er 4 kindermiddagen op de woensdag: 28 juli en 4,11 en 18 augustus.
Ook zijn er nog 2 'Levende Geschiedenis' dagen en wel op de 1e zondag van augustus  en de 1e zondag van september (1 aug. en 5 sept.)