Missie en visie

De Historische Vereniging Westelijk Voorne zet zich in voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van de regio Westelijk Voorne door het beschermen, in stand houden, onderzoeken en uitdragen van de regionale cultuurhistorische waarden. Door middel van het openluchtmuseum ‘De Duinhuisjes’ wil onze vereniging het publiek kennis laten maken met het leven van de vroegere duinbewoners uit Rockanje, Oostvoorne, Tinte en omgeving, en met hun cultuur.

Wil museum ‘De Duinhuisjes’ een ‘levend’ museum worden, dan moeten we in beweging komen. Van die dynamiek getuigen al een aantal initiatieven van de afgelopen maanden en jaren. Een museaal project als de jaarlijks wisselende permanente tentoonstelling, is een voorbeeld van hoe ‘De Duinhuisjes’ zich als museum al doende herdenkt. Diezelfde dynamiek is ook afleesbaar uit de workshops en evenementen die de laatste jaren in ‘De Duinhuisjes’ plaatsvinden, waarbij een belangrijke doelgroep wordt gevormd door de kinderen. De wereld verandert snel, ons publiek verandert, het openluchtmuseum ‘De Duinhuisjes’ moet mee veranderen.


Open blik op de toekomst

Onze vereniging wil zich voorbereiden op de toekomst. Daarom zullen we nog meer dan vroeger nadrukkelijk uit het ‘nu’ vertrekken en van daaruit betekenisvolle bruggen slaan naar gisteren en morgen. Het openluchtmuseum mag geen starre en steriele omgeving zijn, maar een plek waar ook het reële leven deel uitmaakt van een allesomvattend verhaal, van een wereld in verandering. De huisjes en de collectie zijn de basis en het vertrekpunt van waaruit nieuwe initiatieven ontwikkeld zullen worden. Het immaterieel cultureel erfgoed (waaronder vooral onze Levende Geschiedenis) vormt een wezenlijk onderdeel van de collectie en loopt als een rode draad door de werking van het museum.

‘De Duinhuisjes’ is geen enclave binnen Westelijk Voorne. Als openluchtmuseum maken wij deel uit van het culturele landschap van Westelijk Voorne en dus van de leefgemeenschappen van Rockanje, Tinte en Oostvoorne. Het is onze ambitie om de binding met deze gemeenschappen te hernieuwen en te versterken. Maatschappelijke relevantie is daarbij een belangrijke drijfveer. Ook daartoe zullen nieuwe initiatieven ontwikkeld worden.

Bovenstaande ambities zijn vooralsnog onvoltooid. Als we erin slagen om met het hele vrijwilligersteam en samen met onze stakeholders deze aspiraties gestalte te geven, dan zijn we ervan overtuigd dat we voor de toekomst een hedendaags museum creëren dat gezien wordt en gezien mag worden. We kijken er in ieder geval hard naar uit om samen met iedereen die in en met ‘De Duinhuisjes’ werkt en ons bezoekt, dit nieuwe hoofdstuk in de evolutie van onze vereniging betekenis, richting en vorm te geven!


Namens alle medewerkers van ‘De Duinhuisjes’