Welkom in de wereld van de eerste duinbewoners!  

Doelgroep: groep 4 t/m 7 van het basisonderwijs.

Programmaonderdeel 1: op school

De leerkracht werkt met een lesbrief en een digitale leskist in PowerPoint, incl. een bijbehorende beschrijving van voorwerpen uit de tijd van de eerste duinbewoners. In de beschrijving staat om welke gebruiksvoorwerpen het gaat en waarvoor ze dienden.
In de duinhuisjes woonden keuterboertjes, tuinders en andere duinbewoners met hun kinderen. Stromend water, gas, elektriciteit of een telefoon hadden ze niet. Een wc was er niet of die stond buiten in een apart hokje of in de stal.
De toegestuurde digitale leskist en de beschrijving worden vóór het bezoek aan De Duinhuisjes op school besproken.

Programmaonderdeel 2: bezoek aan de Duinhuisjes

Dit onderdeel bestaat uit een bezoek aan museum De Duinhuisjes onder leiding van een leerkracht, met hulp van begeleiders (ouders/verzorgers). De groep zal verdeeld worden in kleine groepen en de gidsen zullen de groepjes rondleiden. De rondleiding begint op verschillende punten in het museum.
In het museum staat een leskist met de besproken voorwerpen. Natuurlijk mogen de leerlingen de spulletjes in hun handen nemen en kunnen ze er vragen over stellen. Ze kunnen zelf koffiebonen malen, schrijven met een lei en een griffel, met de weegschaal iets afwegen of iets in de moestuin doen.
Tijdens de rondleiding door de Duinhuisjes kunnen de kinderen laten zien wat ze op school al hebben opgestoken. Zij kunnen vertellen waar de voorwerpen thuishoren die zij op school gezien en besproken hebben.

Het museum heeft kinderkleding uit overgrootmoederstijd. Als de leerkracht of de begeleiders willen helpen met het verkleden, dan kunnen de kinderen deze kleding aantrekken. Zo kunnen ze zelf ervaren hoe kinderen in die tijd gekleed gingen.
Daarna kunnen zij ook met de speeltjes en spelletjes uit die tijd aan de slag. Ze kunnen bijv. hoepelen, steltlopen, tollen, enz. Na afloop kan er op het terrein van De Duinhuisjes worden gepicknickt.
Op school kunnen ze dit bezoek creatief afsluiten met het maken van een tekening, een knutselwerkje of het schrijven van een verhaaltje over de duinhuisjes.

Reserveren

Voor een schoolbezoek is het museum op afspraak, vanaf 8 april t/m 1 oktober 2023 te bezoeken op de dinsdag- en donderdagochtend  (bij voorkeur).  Het groepstarief voor basisschoolleerlingen bedraagt € 30,00. Met daarnaast voor de gidsen € 15,00 per groep.
Ook kunt u reserveren voor een bezoek in de vakantieperiodes.
U kunt hierover contact opnemen met de secretaris secretaris@hwvw.nl