Het openluchtmuseum De Duinhuisjes is een landelijk geregistreerd museum en bestaat uit 4 originele duinboerderijtjes, die authentiek zijn ingericht in de stijl van 1850 – 1950. De woninkjes hebben allemaal dezelfde grondvorm, maar verschillen qua indeling en inrichting, al naargelang het beroep van de bewoners: boerenarbeider, tuinder of keuterboer.

Duinhut De vereniging verzamelt in haar Historisch Archief documenten, tijdschriften, artikelen, publicaties, foto’s, krantenknipsels, kaarten, etcetera die betrekking hebben op de geschiedenis van Westelijk Voorne en haar bewoners. Ook de gegevens van de vereniging worden hier opgeslagen.

De vereniging kent een Commissie historisch onderzoek. Er zijn werkgroepen ingesteld voor onderzoek naar de geschiedenis van de streek en haar bewoners. Alles door middel van interviews met oudere streekbewoners en in het dialect van Westelijk Voorne en de mondelinge geschiedenis.(interviews met oudere bewoners) Inmiddels heeft de vereniging 12 boeken gepubliceerd en is er een DVD "Verstilde stemmen" uitgebracht over het dialect in Westelijk Voorne.

Maria Rust (de Oude Begraafplaats in Rockanje) is een cultuurhistorisch monument uit 1828 en staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Op deze begraafplaats werden tussen 1828 en 1950 alle Rockanjenaren begraven. Er zijn bijzondere graven te vinden van:  drenkelingen, slachtoffers van epidemieën, buitenlandse militairen en leden uit het verzet.