Lid worden:
De Historische Vereniging Westelijk Voorne is een actieve vrijwilligersorganisatie met meer dan 1100 leden en circa 140 vrijwilligers. 
Met uw lidmaatschap steunt u onze vereniging in tal van activiteiten op allerlei gebied.

Het lidmaatschap  biedt u:

*  Vrije toegang met uw inwonende gezinsleden (tot 18 jaar) tot het openluchtmuseum De Duinhuisjes; dit geldt ook voor de evenementen
*  Toegang tot door de vereniging georganiseerde bijeenkomsten
*   Drie keer per jaar het verenigingsblad "Struinen" met daarin verenigingsnieuws en allerlei artikelen over de geschiedenis van Westelijk Voorne


Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per kalenderjaar. 
Dit kunt u op 2 manieren voldoen, nl. via giraal incasso of een handmatige betaling.
Via giraal incasso heeft onze sterke voorkeur, het scheelt onze penningmeester nl. veel werk. Om lid te worden volstaat het om onderstaand inschrijfformulier in te vullen en te verzenden.  Wilt u daarnaast nog een donatie doen, dan stellen wij dat zeer op prijs. 

Betalen via giraal incasso
Door het invullen van onderstaand formulier en de informatie onder het kopje: 'betalen via giraal incasso' in te vullen geeft u toestemming aan de Historische Vereniging Westelijk Voorne om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de jaarlijkse contributie van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend dit bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van de Historische Vereniging Westelijk Voorne. U hoeft dus zelf geen actie te ondernemen om te betalen.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Gegevens Incassant:
Historische Vereniging Westelijk Voorne
Postbus 400
3233ZJ Oostvoorne
Incassant ID: NL53ZZZ403455360000

Handmatige betaling
U maakt zelf elk jaar de contibutie over naar bankrekeningnummer IBAN: NL94 RABO 03502 60 222 t.n.v. Historische Vereniging Westelijk Voorne
waarbij wij u verzoeken uw gegevens zo volledig mogelijk in te vullen.

Beëindiging lidmaatschap:
Mocht u u onverhoopt uw lidmaatschap willen beëindigen, dan dient u dit te doen uiterlijk 1 maand voor het eind van het kalenderjaar bij de ledenadministratie:

mw. Lida Stoof, Nieuweweg 18, 3233 BK Oostvoorne  email: ledenadministratie.hvwestvoorne@hotmail.com.Aanmelding lidmaatschap:
Met het invoeren van onderstaand formulier geeft u de Historische Vereniging Westelijk Voorne toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Uiteraard worden deze alleen gebruikt ten dienste van uw lidmaatschap (zie onze privacyverklaring). De Historische Vereniging Westelijk Voorne verwerkt uw gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.


*** Velden met een * zijn verplicht!