Bestuur:

Voorzitter: dhr. Hans van Lith
Secretaris: dhr. Hans Barendregt
Penningmeester: dhr. Leo Winkelhorst
Coördinator Presentatie en educatie: dhr. Bart Schoonaert
Coördinator Communicatie: dhr. Bart Schoonaert
Cöordinator werkgroep Collectie en Archief dhr. Wim van Montfoort
Coördinator Restauratie gebouwen en onderhoud terrein dhr. Henk van der Houwen
Coördinator Beheer dhr. Hans van Lith

Jaarstukken

Indien u op één van onderstaande links klikt, kunt u het betreffende document lezen.

Statuten
Huishoudelijk Reglement
Beleidsplan 2015-2020
Protocol bescherming persoonsgegevens

Agenda ALV 2019
Notulen ALV 2018

Balans activa 31.12.2018
Balans passiva 31.12.2018
Overzicht inkomsten 2018
Overzicht uitgaven 2018

ANBI status

De Historische Vereniging Westelijk Voorne is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften en donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar. 
De Historische Vereniging Westelijk Voorne is een culturele ANBI. Voor donateurs van culturele  ­ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. ­Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift ­aftrekken in de aangifte ­vennootschapsbelasting.
De Historische Vereniging Westelijk Voorne staat ingeschreven onder RSIN nr.: 81 29 16 025 

Met betrekking tot het beloningsbeleid verklaart het Bestuur van de Historische Vereniging Westelijk Voorne dat de Vereniging geen bezoldigde medewerkers in dienst heeft en alleen werkt met vrijwilligers.