Bestuur:

Voorzitter: dhr. Hans van Lith
Secretaris: dhr. Bart Schoonaert
Penningmeester: dhr. Leo Winkelhorst
Coördinator Communicatie: dhr. Bart Schoonaert
Coördinator Presentatie en Educatie dhr. Hans van Lith / dhr. Leo Winkelhorst
Cöordinator werkgroep Collectie en Archief dhr. Wim van Montfoort
Coördinator Restauratie gebouwen en onderhoud terrein dhr. Henk van der Houwen
Coördinator Beheer dhr. Hans van Lith

Jaarstukken

Indien u op één van onderstaande links klikt, kunt u het betreffende document lezen.

Statuten
Huishoudelijk Reglement
Beleidsplan 2015-2020
Protocol bescherming persoonsgegevens

Jaarstukken 2019
Agenda ALV 2020
Notulen  ALV 2019
Balans activa 31.12.2019
Balans passiva 31.12.2019
Begroting 2020-2021
Voorzieningen 2019


ANBI status

De Historische Vereniging Westelijk Voorne is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften en donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar. 
De Historische Vereniging Westelijk Voorne is een culturele ANBI. Voor donateurs van culturele  ­ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. ­Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift ­aftrekken in de aangifte ­vennootschapsbelasting.
De Historische Vereniging Westelijk Voorne staat ingeschreven onder RSIN nr.: 81 29 16 025 
Meer informatie hier

Met betrekking tot het beloningsbeleid verklaart het Bestuur van de Historische Vereniging Westelijk Voorne dat de Vereniging geen bezoldigde medewerkers in dienst heeft en alleen werkt met vrijwilligers.